Kredsløb

Styring af shuntstrømmen i TT motoren
Placeringen af motor, relæer og styringDiagram

Kredsløbet får TACHO signalet ind til venstre. Tidskonstanten for 4038 er RC sekunder inden for 1%. Venste monostab trigger hver gang TACHO signalet aktiveres (4 gange/hjulomdrejning) og trigger den højre monostab. Hvis TACHO impulserne kommer oftere end med 36ms mellemrum bliver Q på venstre monostab konstant høj, hvilket betyder at den højre monostab ikke trigges. Q vil derfor blive 0 efter 1 sekund, hvilket vil fjerne strømmen i shuntviklingen. Eventuelt kunne 'speedkit' modstanden sættes i parallel med transistoren, hvilket ville give normal 'speedkit' virkning over 40km/t.
Der er anvendt standardkomponenter. 4038 skulle kunne erhverves for under 10kr og indeholder to monostabile multivibratorer. Transistoren skal have indbygget diode for at kunne klare at lukke for strømmen i shuntviklingen (2H).
Spændingen til kredsløbet kan tages fra forsyningsspændingen til tacho-generatoren.
Kredløbet holder til mindst 15V og strømforbruget er i microampere området.
Samlet pris formodentlig omkring 40kr.
Lad venligst være med at bruge BC547 e.l. til at trække MOSFETen. Den holder ikke til spændingen.