Lader


Laderen skal, som navnet siger, oplade batterierne. I Ellerten foregår dette i tre faser.

Fase 1: Opladning med maksimal strøm (10-15A) til batterispændingen når op på et punkt umiddelbart før gasning begynder. Ved 20 C ligger dette på 43.2V. Spændingen er temperaturafhængig og korrigeres af ladekredsløbet med -72mV/grad.
Fase 2: Når denne spænding er nået, fastholdes spændingen til ladestrømmen er faldet til 3A.
Fase 3: Herefter tillades spændingen at stige til maksimalt 45V - stadig med en maksimal strøm på 3A.
Tiden for fase 1 og 2 er afhængig af batteriets ladetilstand. Tiden for fase 3 bestemmes for tidlige modeller som 20 minutter+en tid afhængigt af kapacitetsmålerens beregnede værdi for ladetilstanden. De senere modeller lader tiden for fase 3 være afhængig af tiden for fase 1 og 2. Denne fase tjener flere formål. Den blander syren for øget kapacitet og den sikrer udligning i ladetilstanden mellem de enkelte batterier.
Fase 4: Er ikke en opladningsfase da batteriet på nuværende tidspunkt er fuldt opladet. Spændingen reduceres til 41.2V (temperaturafhængig) og der afleveres tilstrækkelig strøm til sekundære kredsløb og selvafladning i batterierne.

Som nævnt er der mindre forskelle mellem ladekredsløbet i mini-el og City-el.
I mini-el tager ladekredsløbet sig af fase 1 og 2. Hovedprocessoren får besked, når fase 3 starter (gasspænding er nået) og bestemmer herefter tiden for gasningen og giver efter endt ladeforløb laderen besked på at gå videre til fase 4.
I City-el er hele ladeforløbet lagt i laderen. Lige som for mini-el gives besked om starten på gasninsfasen, 82% signalet, men herefter bestemmer laderen selv gasningstiden på baggrund af tiden for faserne 1 og 2. Efter endt gasning får processoren besked om dette via 100% signalet.
Modsat mini-el's lader, har City-el laderen ikke en udgang for strømmåling, da processoren ikke skal bruge denne information til at styre ladeforløbet. Der er dog ekstern anbragt et kredsløb, der overvåger opladningen.

Ladekredsløbet består af en styring og nogle styrede ensrettere. Dette giver en pulserende jævnstrøm.


Laderens udgangsspænding ved 36.4V batterispænding


Som det fremgår af kurven, forsøger laderen at give en spænding på 52V over batteriet. Dette forhindres dog af transformerens begrænsninger, men metoden betyder flere ulemper. Spidsværdier af både strømme og spændinger har indflydelse på batterierne, så eksempelvis selv vedligeholdelsesspændingen på de 41.2V indeholder spændingsspidser, der kan give gasning.
En (billig) effektmåler vil give en visning over den reelle effekt på grund af faseforskellen mellem strøm og spænding.

En ægte switch-mode lader kan anbefales.

Diagram over ladekredsløb (mini-el)

(Hvis nogen har et diagram over City-el's ladekredsløb, så underret venligst webmaster)