Tuning

Er det lovligt
Der er ikke i typegodkendelsen angivet en maksimal lovlig hastighed for Ellerten.
Godkendelsen for City udgaven omtaler to målte hastigheder. Motortypen specificeres i de enkelte modeller, men der står intet om antallet af motorer.
Det må være et fortolkningsspørgsmål om installation af en ekstra eller en anden motor er en 'konstruktiv ændring'.
For brændstofmotorer gælder, at køretøjet skal til fornyet godkendelse, hvis motoreffekten øges med 20% eller mere. I en Ellert er motoreffekten udelukkende afhængig af den strøm og spænding, der bliver afleveret til motoren. Ved (for) store effekter kan det selvfølgelig risikeres at motoren brænder af, men selv den blå motor, som er beregnet på en nominel effekt på 750W (ca. 20A) kan belastes med 200A i kortere tidsrum uden at tage skade. Er det så en konstruktiv ændring at isætte en motor, der kontinuært kan holde til 200A?
Yderligere kan bemærkes at den oprindelige blå motor blev skiftet ud med en lettere modificeret version af samme motor, der holdt til en større strøm og dermed større effekt allerede i 1988 - mindre end et år efter Ellerten første gang kom på gaden. Den modificerede motor var af type BA3742 og ikke BA3740, som Ellerten oprindeligt var godkendt med. Typegodkendelsen indeholder intet om dette skift.
I juni 1990 godkendtes Ellerten med Thrige-Titan motoren (rød motor), hvis nominelle effekt er mere end tre gange den blå motors, uden der blev ændret på bremser, ophæng eller styretøj (godkendelsen af ændret styretøj for speed-kit udgaven kom først ni måneder senere).
Der er så vidt vides ikke taget stilling til problemet.

Hvordan
Først og fremmest skal Ellerten være sikker at køre i. Kronrøret var i den oprindelige model svagt og kunne eksempelvis knække, hvis man bakkede ud over en kantsten.
De første City modeller blev leveret med dette kronrør, men i marts 1991 tilbød fabrikken en udskiftning i modeller fra stelnummer 1951 og opefter.
De nye (forstærkede) kronrør er mærket med tallet '50' i toppen. Hvis man overvejer tuning, bør man sikre sig at kronrøret er af denne type.
Hernæst skal man gøre sig klart, at forøget hastighed kræver forøget energi. Luftmodstanden firedobles ved en fordobling af hastigheden. Dette betyder at hvis vi ser bort fra rullemodstand og tab i motor/controller, skal der på en given strækning bruges dobbelt mængde energi for at køre dobbelt med hastighed. Ellert sagt på en anden måde - hvis du kan køre 50km på en opladning ved 40km/t, skal du ikke forvente at komme længere end 25km ved 80km/t.
På grund af en dårligere performance fra batterierne ved større strøm skal tallet endda sættes lavere.

City modellen er simpel at 'tune'. Ved at reducere statorfeltet giver samme spænding på ankeret et højere omdrejningstal. Det såkaldte speed-kit til Ellerten (City model) består af en modstand, der indsættes i serie med statorviklingen og dermed svækker statorfeltet. Alternativt kan viklingen kobles helt ud, så statorfeltet kun kommer fra serieviklingen. Dette give en lidt forøget tophastighed, men betyder en dårligere virkningsgrad.
Endelig kan strømmen i statoren sendes 'den forkerte vej'.
Metoden kan sammenlignes med et elektronisk gear.
En anden metode er at øge driftsspændingen. Ellerten er født med 36V, så en forøgelse til 42, 48 eller 60V giver (næsten) tilsvarende forøgelse af tophastighed.
Sidste mulighed er at installere en ekstra eller en anden motor.