Hvad er en Ellert

Motorcykel
En Ellert er i lovens øjne en motorcykel. Pr. definition er trehjulede motorkøretøjer, hvis egenvægt ikke overskrider 400kg, motorcykler. Ellertens egenvægt er 285kg (290kg for City-el).

Dette indebærer flere fordele i forhold til biler.

Syn
En Ellert skal ikke til periodisk syn da dette ikke er et krav for motorcykler.

Miljøbidrag
Der skal ikke betales det årlige miljøbidrag på 90kr. Dette gælder kun for biler.

Forsikringsafgift
Statsafgiften på lovpligtig ansvarsforsikring er ved lov fastsat til 230kr for 'trehjulede eldrevne motorcykler' og ikke 42.9% af præmien som for biler.

Registreringsafgift
Registreringsafgift 0 jfr. lovbekendtgørelse nr 977 af 02/12/2002
Det har været standard procedure gennem de sidste 15 år at forlænge loven med 2-3 år ad gangen.

Vægtafgift
Vægtafgift 0 .(Se paragraf 15 stk 1.7: Fritaget for vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse er: ...Trehjulede eldrevne motorcykler)

Parkering
Flere byer har gratis parkering for Ellerter, men det er op til byen - og ikke begrundet af færdselsloven.
P-skive skal kun anvendes af biler jf. Bekendtgørelse 327 af 29/04/2004 § 1, og da ellerten ikke er en bil, skal ellerter ikke anvende P-skive eller andet, der måtte træde i stedet (P-billet mv.). Dette er Justistministeriets fortolkning.
Bemærk, at ellerten ikke må optage pladsen i en parkeringsbås til biler, men gerne må holde på et parkeringsareal uden for bilernes afmærkede felter.

Motorvej
En Ellert må køre på motorvej, hvis den 'lovligt kan fremføres med en hastighed på mindst 40km/t' (Færdselsloven, paragraf 44). Bemærk i denne forbindelse at en knallert45 (EU-knallert) ikke må køre på motorvej pga. en særlov. Kørsel på motorvej gælder altså principielt kun for City udgaven med speed-kit (kravet om mindst 40km/t - se typegodkendelsen) - med mindre man selv har 'tunet' sin Ellert.
Bemærk: Der gælder samme regler for kørsel på motortrafikvej.