Omkring Ellerten

Transportbeslag

Per Praem:
Trækanordningen er oprindeligt opfundet af Ole Sørensen i Herlev, som brugte den uden at have fået den godkendt. En dag blev han stoppet af politiet med ellerten på slæb. Dette medførte en sag som først gik til Statens bilinspektion og siden til justitsministeriet, hvor man fandt trækanordningen så god at man mente at den burde tillades - men det var jo så blot at finde en paragraf, om kunne bøjes:
Beslaget (Skitse med mål)
 
En køretøj som trækker et andet køretøj ophængt i en andordning til dette brug - ja - det måtte jo være en kranvogn og en sådan fandtes der jo regler for. Jærvnfør vedlagte brev fra justistminiteriet til bilinspektionen.
Så kort sagt hvis det forreste køretøj var godkendt til slæbning så var det lovligt. En sådan godkendelse kræver normalt et syn og det havde Ole Sørensen ikke rigtigt lyst at ofre på sin gamle bil, men da jeg netop lige havde købt en helt ny bil, så mente jeg at der ikke kunne være nogen fare i at få den synet og godkendt efter den nævnte paragraf, så jeg lånte Ole's træktøj og en kopi af sagens akter og begav mig til Rødovre for at snakke med bilinspektøren om hvordan jeg kunne få den omtalt godkendelse.
Bilinspektøren påpegede et par svagheder ved Ole's konstruktion, og vi blev enige om at jeg skulle få fremstillet en ny forbedret trækanordning og så bestille tid til syn - på lastvognsbanen - ja for der blev jo tale om en kranvogn.
Så jeg mødte op med den nye trækanordning, en ellert og min Citroen Xantia samt kopi af alle papirene i sagen, og efter at bilinspektøren havde revet og flået i træktøjet sagde han - "jeg har godt nok aldrig været ude for noget lignende, men jeg er vel nødt til at godkende det" og jeg fik ekstra godkendelse ud over "synsfri sammekobling" som hedder "slæbning".


Uddrag af bekendtgørelse nr. 328:
Fremgangmåden ved slæbning: 3 .... således at køretøjet ophænges i en kran på en i medfør af 8 godkendt kranvogn og fastgøres forsvarligt til det slæbende køretøj.
4 ... Et i medfør af 8 godkendt køretøj, der slæber et køretøj ophængt i kran, kan dog tillades at køre med en hastighed på indtil 50 km/t.
8 Motorvogne og traktore, der jævnligt anvendes til slæbning af andre køretøjer,kan efter fremstilling for den motorsagkyndige godkendes til den anvendelse...


Brevet fra justitsministeriet:
JUSTITSMINISTERIET
Færdselssikkerhedsafdelingen

Journal nr. 1991-259-54
Sagsbehandler : Fuldmægtig Frank Mørch

Til Politimesteren i Gladsaxe

I en skrivelse hertil har Statens Bilinspektion. Storkøbenhavn. videresendt Deres forespørgsel vedrørende slæbning af en såkaldt "Ellert".
De har i den forbindelse henvist til en fotomappe. hvori er afbildet en personbil. der slæber en registreret "Ellert" i en anordning tilkoblet bilens træktøj. således at "Ellerten" er delvis ophængt.
I den anledning skal Justitsministeriet udtale. at der efter ministeriets bekendtgørelse nr. 328 af 23. november 1961 om slæbning af motordrevne køretøjer m.v. 3. stk. 1. ikke ses at være noget til hinder for at foretage den viste slæbning af en "Ellert". såfremt bilen med anordningen er godkendt i medfør af 8.
Justitsministeriet lægger herved til grund. at "El1erten" ved den omhandlede slæbning må anses for omfattet af reglen om slæbning af køretøjer der "ophænges i en kran" .

Fotomappen vedlægges.
P. M. V.
E. B.

Henrik Waaben
En ualmindelig fiks Ellert-liftStår hos Jens i Californien. Det er S02002 på billederne.